เทคโนโลยี ไอที

เราเป็นผู้นำในการพัฒนาเฉพาะการถ่ายภาพในระบบการวิเคราะห์ผิว ความเชี่ยวชาญของเราได้ขยายการพัฒนาซอฟแวร์ไปยังการคิดค้นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้เชียวชาญทำงานด้านความงามและผู้บริโภคมีความเข้าใจ

บริการเครื่องสำอาง

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ IOB พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่าง ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเพื่อมุ่งเน้นที่จะผลิตเครื่องสำอางและอุปกรณ์ความงาม